Penya Regalèssia

Un grup de ciutadans de Sant Cugat, amics de la infància i sobretot entusiastes del patrimoni cultural del poble, van endegar el que ha estat el seu gran projecte col·lectiu: la reparació i la cura de l’ermita de Sant Medir.

Es tracta, doncs, d’un projecte sorgit de la iniciativa privada i amb l’objectiu primordial no només de preservar, sinó de dignificar un dels elements simbòlics més emblemàtics del municipi. De for-lo accessible i de retornar-li un protagonisme social i patrimonial.

La tasca duta a terme a la capella i el seu entorn, molt més enllà d’un projecte arquitectònic, constitueix l’expressió d’una profunda admiració i estimació envers el patrimoni històric, i envers allò d’íntim i personal que constitueixen les tradicions i la memòria col·lectives.

Sens dubte, una mostra d’implicació individual i col·lectiva en un projecte d’interès social i cultural.

Podeu contactar amb ells a través del correu electrònic penyaregalessia@santmedir.org.

 

Penya Regalèssia