Bases dels concursos de Fotografia i Instagram 2024

BASES CONCURS DE FOTOGRAFIA

 • La inscripció és gratuïta.
 • No hi ha límit de presentació per persona, però cada fotografia haurà de tenir un lema diferent.
 • S’admetran únicament fotografies digitals.
 • Les fotografies hauran d’estar lliures de marques d’aigua o signatures.
 • Es podran fer en qualsevol estil o tècnica, en blanc i negre o en color. Els muntatges fotogràfics seran desqualificats.
 • El tema de les fotografies haurà de ser sobre la Festa de Sant Medir d’enguany.
 • No s’acceptaran fotografies d’edicions anteriors o que no respectin els valors cívics i culturals de la festa.
 • No s’acceptaran fotografies amb filtres, moviment o retocs digitals amb la única excepció de transferir del color al blanc i negre, enfocar, regular la llum o retallar la imatge.
 • La presentació es farà emplenant un formulari de la pàgina web que estarà actiu del 4 al 17 de març de 2024.
 • Totes les fotografies quedaran en poder de la Federació de Colles de Sant Medir i els autors i autores accepten i autoritzen a la mateixa a fer-ne us responsable i curós, a la reproducció i a la comunicació pública, sempre que es faci sota el marc de la Festa de Sant Medir o de la història i cultura popular. S’inclouran també a l’arxiu històric de l’entitat.

BASES CONCURS D’INSTAGRAM

 • Has de tenir un perfil públic i respectar les condicions d’Instagram.
 • Has de ser major de 14 anys.
 • Pots fer una fotografia, un selfi o gravar un video, però tot el que facis haurà de 100% original sobre la Festa de Sant Medir d’enguany.
 • Has d’utilitzar l’etiqueta #elteusantmedir24 i @santmedir.
 • No existeix limitació en el nombre de publicacions.
 • Evita el contingut obscè, sexualment explícit, violent, incívic o ofensiu per tal de poder participar lliurement.
 • No s’admetran publicacions que hagin participat també al concurs de Fotografia.
 • El termini màxim de presentació és fins el 17 de març.
 • Els participants hauran de declarar-se autors de les obres, en cas contrari ells són els responsables directes dels danys i perjudicis que en puguin derivar per reclamacions dels autors originals, i es responsabilitzen de les reclamacions per drets d’imatge, dret reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982.
 • Es cediran tots els drets de propietat de les obres presentades i s’autoritzarà expressament a què la Federació de Colles de Sant Medir en faci ús, pugui reproduir, cedir a altres Administracions Públiques, entitats, jurat i tercers relacionats, mostrar i presentar públicament, en qualsevol de les formes possibles (pòster, Internet, xarxes socials, etc.), per promocionar el concurs o per a d’altres motius no comercials i sense ànim de lucre.

VEREDICTE I PREMIS

 • El veredicte dels concursos serà públic durant el mes d’abril a l’Espai Can Musons.
 • El veredicte del jurat serà inapel·lable.
 • Podràs guanyar un premi econòmic de 250€ al concurs de fotografia o una experiència valorada en 200€ al concurs d’Instagram.

ALTRES CONSIDERACIONS

 • La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases i les possibles modificacions que en puguin sorgir.
 • Qualsevol consulta, poden dirigir-se al correu electrònic federacio@santmedir.org.